تقویم آموزشی دوره های آموزشی روحانیون بدو خدمت، ضمن ویژه، ضمن خدمت، عتبات و  مسئولین فرهنگی   در سال 1394

 

تشکیل کمیسیون

انتخاب واحد

شروع دوره

پایان دوره

انجام ارزیابی در سامانه

آزمون مجازی

دوره اول

26 تا 30 فروردین

6 تا 11 اردیبهشت

20 اردیبهشت

8  مرداد

18 تا 22 مرداد

31 مرداد تا 12 شهریور

25 تا 29 جمادی الثانی

7 تا 12 رجب

21  رجب

13 شوال

23 تا 27 شوال

7 تا 19 ذیقعده

دوره دوم

25 تا 29 شهریور

6 تا 10 مهر

19 مهر

10 دی

15 تا 17 دی

20 دی تا 4 بهمن

2 تا 6 ذیحجه

14 تا 18 ذیحجه

27 ذیحجه

19 ربیع الاول

24 تا 26 ربیع الاول

29  ربیع‌الاول تا 13  ربیع‌الثانی

دوره سوم

17 تا 21 بهمن

25 تا 29 بهمن

9 اسفند

23 اردیبهشت 1395

26 تا 28 اردیبهشت1395

3 تا 19 خرداد 1395

26 ربیع‌الثانی تا اول جمادی‌الاول

5 تا 9 جمادی‌الاول

19 جمادی‌الاول

25 رجب

28 تا 30 رجب

6 تا 22 شعبان

 

دوره آموزش تکمیلی (ویژه روحانیون، معین‌ها و معینه‌های حج تمتع 94)

ثبت نام

بارگزاری سؤالات آزمون

مهلت ارسال مقالات و آثار

اعلام نتایج کمیسیون

شرکت در آزمون مجازی

3 تا 7 خرداد

9 خرداد

9 خرداد تا 31 تیر

8 مرداد

12 تا 15 مرداد

6 تا 10 شعبان المعظم

12 شعبان المعظم

12 شعبان تا 6 شوال

14 شوال المکرم

18 تا 21 شوال المکرم

 

مدیریت آموزش