تعیین زمان جهت شرکت در کلاس کاربری رایانه

ویژه افرادی که برای آنها پیامک شرکت در کلاس ارسال شده یا در سال 98 این درس را انتخاب واحد کرده‌اند

اولویت ثبت این فرم مربوط به افراد ذیل می باشد

  • افرادی که پیامک برای ایشان ارسال شده.

  • افرادی که در سال 1398این درس را انتخاب واحد نموده اند.

 

تذکر:

اولویت شرکت در هر کلاس با افرادی می باشد که زودتر اقدام به انتخاب کرده باشند؛ و دو شرط بالا را داشته باشند.

و شرکت سایر افراد در صورتی که ظرفیت کلاسها باقی مانده باشد، بلامانع بوده و بعد از برسی ظرفیت به ایشان اطلاع رسانی می گردد.

جهت تعیین زمان کلاس کاربری رایانه اینجا کلیک کنید:

 

 

تاریخ درج: 1398/02/08