روش های ارتباط با کارشناسان آموزش
1. ارسال پیام از طریق سامانه پیامکی به شماره 3000828881 (کارشناسان آموزش پاسخ را به شماره همراهی که پیام از آن ارسال شده است ارسال خواهند کرد.)
2. ارسال پیام از طریق فرم زیر (کارشناسان آموزش پاسخ را به ایمیل وارد شده ارسال خواهند کرد لذا در وارد نمودن صحیح آن دقت نمایید.)
شماره پرونده:
ایمیل:  
متن:
پیوست: